Jak cytować publikację

Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki pojęć „naród” i „wolność”

Format cytowania:
ABASSY, Małgorzata. Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki pojęć „naród” i „wolność”. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI, p. 139-152, sie. 2016. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2015/Vol-XI/art/7571/>. Date accessed: 30 sie. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.15.010.6450.