Jak cytować publikację

Repetycje i przewartościowania. Zagadnienie tradycji narodowej w dyskursie słowackim po 1989 r

Format cytowania:
MAJEREK, Rafał. Repetycje i przewartościowania. Zagadnienie tradycji narodowej w dyskursie słowackim po 1989 r. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI, p. 153-165, sie. 2016. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2015/Vol-XI/art/7572/>. Date accessed: 30 sie. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.15.011.6451.