Jak cytować publikację

Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej

Format cytowania:
GRZYBOWSKI, Romuald. Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej. Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, p. 297-321, maj 2018. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/2018/Numer-4/art/11640/>. Date accessed: 28 maj 2018 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.18.015.8654.