Jak cytować publikację

Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Format cytowania:
KORPOROWICZ, Leszek. Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, p. 191-208, maj 2018. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/2018/Numer-4/art/11646/>. Date accessed: 28 maj 2018 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.18.010.8649.