Jak cytować publikację

Nasz brak tradycji wychowawczej (wybór i oprac. Justyna Golonka)

Format cytowania:
WORONIECKI OP, o. Jacek; GOLONKA, Justyna. Nasz brak tradycji wychowawczej (wybór i oprac. Justyna Golonka). Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, p. 327-330, pa. 2020. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/2020/Numer-6/art/17261/>. Date accessed: 05 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.20.019.12254.