Jak cytować publikację

Mediacja jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporu – perspektywa historyczna i współczesna

Format cytowania:
KARASZEWSKA, Hanna. Mediacja jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporu – perspektywa historyczna i współczesna. Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, p. 267-284, pa. 2020. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/2020/Numer-6/art/17265/>. Date accessed: 05 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.20.015.12250.