Jak cytować publikację

Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości: pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego

Format cytowania:
REMBIERZ, Marek. Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości: pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego. Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, p. 39-87, sty. 2015. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/I (2015)/Numer-1/art/8613/>. Date accessed: 12 sty. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24504564PMP.15.002.6666.