Jak cytować publikację

Elementy filozofii pedagogiki u Stanisława Karpowicza

Format cytowania:
ŚLEZIńSKI, Krzysztof. Elementy filozofii pedagogiki u Stanisława Karpowicza. Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, p. 209-220, sty. 2015. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/I (2015)/Numer-1/art/8622/>. Date accessed: 13 sty. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24504564PMP.15.011.6675.