Jak cytować publikację

Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych

Format cytowania:
REMBIERZ, Marek. Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych. Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, p. 135-174, gru. 2016. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/II (2016)/Numer-2/art/8641/>. Date accessed: 13 gru. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.16.007.6685.