Jak cytować publikację

Rozwój metody narracji w wychowaniu religijnym dzieci w poglądach polskich pedagogów

Format cytowania:
SURMA, Barbara. Rozwój metody narracji w wychowaniu religijnym dzieci w poglądach polskich pedagogów. Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, p. 163-174, wrz. 2017. ISSN 2450-4564. Available at: <https://www.ejournals.eu/PMP/III (2017)/Numer-3/art/9921/>. Date accessed: 15 wrz. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/24504564PMP.17.010.7033.