Jak cytować publikację

Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza

Format cytowania:
OZIMEK, Magdalena. Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza. Teoria Polityki, 2018, Nr 2/2018, p. 105-130, kwi. 2018. ISSN 2544-0845. Available at: <https://www.ejournals.eu/TP/2018/Nr-2/art/11503/>. Date accessed: 06 kwi. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25440845TP.18.006.8441.