Jak cytować publikację

Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej

Format cytowania:
MIKOłAJCZYK, Magdalena. Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej. Teoria Polityki, 2018, Nr 2/2018, p. 69-84, kwi. 2018. ISSN 2544-0845. Available at: <https://www.ejournals.eu/TP/2018/Nr-2/art/11505/>. Date accessed: 06 kwi. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25440845TP.18.004.8439.