Jak cytować publikację

O pierwszeństwie interpretacji przed ontologią. Przyczynek do krytyki realizmu w filozofii nauk społecznych

Format cytowania:
KASSNER, Maciej. O pierwszeństwie interpretacji przed ontologią. Przyczynek do krytyki realizmu w filozofii nauk społecznych. Teoria Polityki, 2019, Nr 3/2019, p. 123-145, sty. 1970. ISSN 2544-0845. Available at: <https://www.ejournals.eu/TP/2019/Nr-3/art/14193/>. Date accessed: 24 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.006.10289.