Jak cytować publikację

Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne

Format cytowania:
JABłOńSKI, Andrzej W. Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne. Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020, p. 11-30, maj 2020. ISSN 2544-0845. Available at: <https://www.ejournals.eu/TP/2020/Nr-4/art/16612/>. Date accessed: 11 maj 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.013.11779.