Jak cytować publikację

Kryteria oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. Studium przypadku: sieć punktów ładowania w Poznaniu

Format cytowania:
SZYMAńSKA, Patrycja; SZCZUR, Aleksandra; ZMUDA-TRZEBIATOWSKI, Paweł. Kryteria oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. Studium przypadku: sieć punktów ładowania w Poznaniu. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), p. 20-33, cze. 2019. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2019/22(2)/art/15040/>. Date accessed: 28 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.008.11148.