Jak cytować publikację

Koncepcja zielonego portu w działaniach strategicznych polskich portów morskich

Format cytowania:
ŻUKOWSKA, Sandra; PALMOWSKI, Tadeusz; POłOM, Marcin. Koncepcja zielonego portu w działaniach strategicznych polskich portów morskich. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), p. 49-63, wrz. 2021. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2021/24(3)/art/20932/>. Date accessed: 30 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.018.15045.