Jak cytować publikację

Dostępność transportowa wybranych ośrodków miejskich Pomorza Środkowego z uwzględnieniem zjawiska wykluczenia komunikacyjnego

Format cytowania:
PAROL, Adam R. Dostępność transportowa wybranych ośrodków miejskich Pomorza Środkowego z uwzględnieniem zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), p. 19-35, wrz. 2021. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2021/24(3)/art/20934/>. Date accessed: 30 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.016.15043.