Jak cytować publikację

Rola infrastruktury transportu jako jednego z czynników rozwoju regionalnego

Format cytowania:
MAJEWSKI, Jakub. Rola infrastruktury transportu jako jednego z czynników rozwoju regionalnego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), p. 7-18, wrz. 2021. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2021/24(3)/art/20935/>. Date accessed: 30 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.015.15042.