Jak cytować publikację

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia

Format cytowania:
RABANT, Hubert; HABEL, Michał; BABIńSKI, Zygmunt. Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), p. 7-17, lis. 2016. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2016/19 (3)/art/8905/>. Date accessed: 21 lis. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.013.6311.