Jak cytować publikację

Ewolucja i zróżnicowanie systemów wielolotniskowych na świecie

Format cytowania:
TRZEPACZ, Piotr. Ewolucja i zróżnicowanie systemów wielolotniskowych na świecie. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), p. 50-61, mar. 2017. ISSN 2543-859X. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2017/20 (1)/art/9404/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.004.6733.