Jak cytować publikację

W cieniu Białowieskiej Puszczy. Studium z antropologii ekologicznej (Eunice L. Blavascunas, The peasant and communist past in the making of an ecological region: Podlasie, Poland, Santa Cruz 2008)

Format cytowania:
KONCZAL, Agata Agnieszka. W cieniu Białowieskiej Puszczy. Studium z antropologii ekologicznej (Eunice L. Blavascunas, The peasant and communist past in the making of an ecological region: Podlasie, Poland, Santa Cruz 2008). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, p. 257-264, lut. 2017. ISSN 2543-9537. Available at: <https://www.ejournals.eu/Etnografia/2016/2-2016/art/8789/>. Date accessed: 20 lut. 2017 doi:.