Jak cytować publikację

Dialektyka troskliwości i pedagogiczne praktyki wspierania rozwoju a filozoficzne koncepcje „myśli słabej" (uwagi na marginesie hermeneutyki H.-G. Gadamera i G. Yattimo)

Format cytowania:
RZEźNICKA-KRUPA, Jolanta. Dialektyka troskliwości i pedagogiczne praktyki wspierania rozwoju a filozoficzne koncepcje „myśli słabej" (uwagi na marginesie hermeneutyki H.-G. Gadamera i G. Yattimo). Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), p. 38-46, gru. 2017. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2017/27-2017/art/10757/>. Date accessed: 01 lis. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25439561.NP.17.036.8111.