Jak cytować publikację

Paternalizm źródłem dylematów w obszarze pedagogiki specjalnej -wybrane zagadnienia

Format cytowania:
ANTOSZEWSKA, Beata; BARTNIKOWSKA, Urszula. Paternalizm źródłem dylematów w obszarze pedagogiki specjalnej -wybrane zagadnienia. Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), p. 47-59, gru. 2017. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2017/27-2017/art/10758/>. Date accessed: 01 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25439561.NP.17.037.8112.