Jak cytować publikację

Szachy w edukacji szkolnej – sposób na poprawę kompetencji i umiejętności przydatnych w szkole i w życiu

Format cytowania:
J&OACUTE;ZEFACKA-SZRAM, Natalia; MARSZAłEK, Dawid. Szachy w edukacji szkolnej – sposób na poprawę kompetencji i umiejętności przydatnych w szkole i w życiu. Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), p. 167-183, wrz. 2018. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2018/29-2018/art/12247/>. Date accessed: 04 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25439561.NP.18.010.9848.