Jak cytować publikację

Edukacja włączająca w polityce oświatowej. Możliwości i ograniczenia

Format cytowania:
SEKUłOWICZ, Agnieszka; SEKUłOWICZ, Małgorzata. Edukacja włączająca w polityce oświatowej. Możliwości i ograniczenia. Niepełnosprawność, 2016, Nr 22 (2016), p. 60-72, sie. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/22-2016/art/14241/>. Date accessed: 09 sie. 2016 doi:.