Jak cytować publikację

Funkcjonowanie wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym w społecznej roli rodzinnej

Format cytowania:
DOBIńSKA, Gabriela. Funkcjonowanie wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym w społecznej roli rodzinnej. Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), p. 233-252, gru. 2019. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2019/36-2019/art/16962/>. Date accessed: 30 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.057.12300.