Jak cytować publikację

Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci zdolnych – rozważania wokół idei i praktyki

Format cytowania:
STAńCZAK, Małgorzata. Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci zdolnych – rozważania wokół idei i praktyki. Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), p. 31-42, gru. 2019. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2019/36-2019/art/16975/>. Date accessed: 30 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.044.12287.