Jak cytować publikację

Pedagog specjalny w świetle metafor – samoopis roli zawodowej

Format cytowania:
OLSZEWSKI, Sławomir. Pedagog specjalny w świetle metafor – samoopis roli zawodowej. Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), p. 67-76, kwi. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/23-2016/art/9058/>. Date accessed: 24 kwi. 2016 doi:.