Jak cytować publikację

Godność pedagoga specjalnego wobec polityki wprowadzania zmian w aktualnej rzeczywistości oświatowej

Format cytowania:
PLUTECKA, Katarzyna. Godność pedagoga specjalnego wobec polityki wprowadzania zmian w aktualnej rzeczywistości oświatowej. Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), p. 77-87, kwi. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/23-2016/art/9059/>. Date accessed: 24 kwi. 2016 doi:.