Jak cytować publikację

25 lat funkcjonowania Ustawy o systemie oświaty. Tendencje w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Format cytowania:
ĆWIKRYNAłO, Katarzyna; BARTNIKOWSKA, Urszula. 25 lat funkcjonowania Ustawy o systemie oświaty. Tendencje w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), p. 88-102, kwi. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/23-2016/art/9060/>. Date accessed: 24 kwi. 2016 doi:.