Jak cytować publikację

Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Format cytowania:
JANISZEWSKA-NIEśCIORUK, Zdzisława. Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), p. 103-115, kwi. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/23-2016/art/9061/>. Date accessed: 24 kwi. 2016 doi:.