Jak cytować publikację

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy

Format cytowania:
ZABORNIAK-SOBCZAK, Małgorzata; BIEńKOWSKA, Katarzyna Ita; SENDERSKI, Andrzej. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy. Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), p. 116-132, kwi. 2016. ISSN 2544-0519. Available at: <https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/23-2016/art/9062/>. Date accessed: 24 kwi. 2016 doi:.