Jak cytować publikację

Wolność słowa w sieci 

Format cytowania:
WESOłOWSKI, Adam. Wolność słowa w sieci . Progress, 2018, Numer 4, p. 39-47, sty. 1970. ISSN 2543-9928. Available at: <https://www.ejournals.eu/Progress/2018/Numer-4/art/13038/>. Date accessed: 11 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25439928PS.18.016.9003.