Jak cytować publikację

Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Format cytowania:
PIąTKOWSKI, Jan. Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, p. 1-16, wrz. 2017. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2017/Tom-24-Zeszyt-1-2017/art/10002/>. Date accessed: 26 wrz. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.001.7307.