Jak cytować publikację

Working above contractual hours in the case of part-time employees

Format cytowania:
MęDRALA, Małgorzata. Working above contractual hours in the case of part-time employees. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, p. 103-115, pa. 2017. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2017/Tom-24-Zeszyt-2-2017/art/10127/>. Date accessed: 31 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.009.7396.