Jak cytować publikację

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda

Format cytowania:
KUMOR-JEZIERSKA, Ewelina. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, p. 213-228, lis. 2017. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2017/Tom-24-Zeszyt-3-2017/art/10262/>. Date accessed: 21 lis. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.017.7404.