Jak cytować publikację

Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku

Format cytowania:
ŻOłYńSKI, Janusz. Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, p. 43-58, mar. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-1-2018/art/11219/>. Date accessed: 07 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.004.8276.