Jak cytować publikację

Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Format cytowania:
LUDERA-RUSZEL, Agata. Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, p. 77-94, mar. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-1-2018/art/11221/>. Date accessed: 14 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.006.8278.