Jak cytować publikację

Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne)

Format cytowania:
MIąSKO, Mariusz. Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne). Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, p. 145-160, sie. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-2-2018/art/12121/>. Date accessed: 01 sie. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.010.8606.