Jak cytować publikację

Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Format cytowania:
WALCZAK, Krzysztof. Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, p. 223-241, wrz. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-3-2018/art/12294/>. Date accessed: 06 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.016.8825.