Jak cytować publikację

Kierunki kodyfikacji prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego

Format cytowania:
CZERNIAK-SWęDZIOł, Justyna. Kierunki kodyfikacji prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, p. 209-221, wrz. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-3-2018/art/12295/>. Date accessed: 06 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.014.8824.