Jak cytować publikację

Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926–2003)

Format cytowania:
WAGNER, Barbara. Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926–2003). Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, p. 199-208, wrz. 2018. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-3-2018/art/12296/>. Date accessed: 06 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.013.8823.