Jak cytować publikację

Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia

Format cytowania:
D&OUML;RRE-KOLASA, Dominika. Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, p. 367-388, wrz. 2019. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2019/Tom-26-Zeszyt-4-2019/art/14695/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.19.024.10914.