Jak cytować publikację

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Format cytowania:
CZERNIAK-SWęDZIOł, Justyna; MąDRZYCKI, Błażej. Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, p. 303-316, wrz. 2019. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2019/Tom-26-Zeszyt-4-2019/art/14698/>. Date accessed: 05 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.021.10911.