Jak cytować publikację

The Right of Persons Employed in Polish Public Services to Association in Trade Unions

Format cytowania:
BARAN, Krzysztof Wojciech. The Right of Persons Employed in Polish Public Services to Association in Trade Unions. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, p. 23-27, mar. 2020. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-1-2020/art/16321/>. Date accessed: 06 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.003.11719.