Jak cytować publikację

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Format cytowania:
KUMOR-JEZIERSKA, Ewelina; GRYGUTIS, Jakub. Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, p. 147-158, cze. 2020. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-2-2020/art/16470/>. Date accessed: 09 cze. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.014.11952.