Jak cytować publikację

Sądowa weryfikacja wygaszania stosunków pracy w sferze administracji publicznej

Format cytowania:
BURY, Beata. Sądowa weryfikacja wygaszania stosunków pracy w sferze administracji publicznej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, p. 195-206, cze. 2020. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-3-2020/art/16778/>. Date accessed: 29 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.20.019.12066.