Jak cytować publikację

Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej

Format cytowania:
MęDRALA, Małgorzata. Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, p. 323-340, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2020/Tom-27-Zeszyt-4-2020/art/17461/>. Date accessed: 28 wrz. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.029.12616.