Jak cytować publikację

The Individual and Collective Meaning of the Notion of Employer in Polish Legal System

Format cytowania:
BARAN, Krzysztof Wojciech. The Individual and Collective Meaning of the Notion of Employer in Polish Legal System. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, p. 93-101, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2021/Tom-28-Zeszyt-2-2021/art/18992/>. Date accessed: 16 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.008.13398.