Jak cytować publikację

Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych

Format cytowania:
JASKULSKA, Jagoda; JASKULSKI, Maciej. Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, p. 221-231, pa. 2021. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2021/Tom-28-Zeszyt-3-2021/art/19926/>. Date accessed: 20 pa. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.019.13965.